Auskultasjon

Slik lytter legen på hjertet ditt


Auskultasjon er en undersøkelse der legen lytter på hjertet, oftest med stetoskop, for å avdekke for eksempel bilyd på hjertet.

Auskultasjon er en fin måte å finne ut om en pasient har aortastenose, eller andre typer hjerteklaffproblemer. Stetoskopet er et nyttig verktøy for diagnostisering.
Plasseringen av stetoskopet er viktig når den typiske bilyden ved aortastenose skal oppdages – det skal plasseres i det andre interkostalrommet.

Illustrasjonen viser hvordan et friskt hjerte høres ut, sammenlignet med et hjerte med aortastenose.
På Edwards Lifesciences nettside lyttpahjertet.no kan du lytte til den karakteristiske hjertelyden ved aortastenose. Lytt her