Auskultasjon er en undersøkelse der legen lytter på hjertet, oftest med stetoskop, for å avdekke for eksempel bilyd på hjertet.

Auskultasjon er en fin måte å finne ut om en pasient har aortastenose, eller andre typer hjerteklaffproblemer. Stetoskopet er et nyttig verktøy for diagnostisering. Når stetoskop plasseres i den andre interkostalrommet vil du høre en typisk bilyd på hjertet. Lytt godt –  redd liv!

Hør her hvordan en typisk bilyd på hjertet høres ut

torso+stethoscoop_noors

Illustrasjonen viser hvordan et frisk hjerte høres ut, sammenlignet med et hjerte med aortastenose

grafiek_noors

 

Spara

Spara