Har du problemer med hjertet? Du er ikke alene.

[row][span6] Mange nordmenn lider av hjertesykdom, og dette er også årsaken til de fleste dødsfallene her i landet. Men takket være forskning har behandlingen av hjertesykdom blitt bedre, og gjort det mulig for flere å få hjelp og øke sin livskvalitet.

Aortastenose er den vanligste hjerteklaffsykdommen i Europa, og rammer opptil syv prosent av befolkningen over 65 år. Alvorlig aortastenose kan være livstruende. Uten utskiftning av den syke hjerteklaffen dør halvparten av de rammede innen to år etter de første symptomene oppstod.[/span6][span6][/span6][/row]


[row][span6]

En av våre vanligste hjertesykdommer

Aortastenose er en innsnevring av hjerteklaffen, som er en ventil i hjertet. Sykdommen begrenser klaffens evne til å åpne og lukke ordentlig. Vanlige symptomer på aortastenose inkluderer brystsmerter, tretthet, besvimelse og kortpustethet. I mange tilfeller oppstår det ingen klare symptomer, noe som fører til at pasienten verken får diagnose eller behandling.

Det finnes to måter å behandle aortastenose: enten ved åpen hjertekirurgi (AVR) eller et mindre kirurgisk inngrep der en ny hjerteklaff settes inn via et kateter, kalt TAVI (kateterbasert hjerteklaffimplantasjon). Den siste metoden utføres på personer som av helsemessige årsaker ikke kan få gjennomført åpen hjertekirurgi.[/span6]
[span6]

 

[/span6][/row]


[row][span6]

På denne siden kan du:

  • Finne informasjon om hjertesykdommen aortastenose. Du kan blant annet ta en test for å se om du ligger i faresonen.
  • Lese mer om hvordan du oppdager symptomer og tegn på aortastenose
  • Lese mer om hvordan du kan få en ny hjerteklaff – og hvor i Norge TAVI utføres (bytte av hjerteklaff via lysken)
  • I blant kan terminologien rundt hjertesykdom være vanskelig – se vår ordliste  for forklaring på de fleste termene.
  • Les svar på de vanligste spørsmålene rundt hjertesykdom og aortastenose på vår FAQ-side
  • Finne informasjon for leger om hvordan aortastenose best diagnostiseres og behandles

[/span6][/row]


[well]
Visste du at omtrent 1300 nordmenn har fått ny hjerteklaff via en TAVI-operasjon?
[/well]