Hva er aortastenose?

Når hjertet trenger hjelp – og en ny hjerteklaff

Hjertesykdommen aortastenose er den vanligste hjerteklaffsykdommen i Europa, og oppstår som oftest i høy alder. Pasienter med aortastenose må få skiftet ut den syke hjerteklaffen, for ved alvorlig ubehandlet aortastenose dør halvparten innen to år etter de har fått de første symptomene.

I et friskt hjerte sikrer de fire hjerteklaffene at blodet pumpes i riktig retning slik at det når ut til kroppens vev og organer. Hvis en eller flere av de fire hjerteklaffene lider av sykdom eller skade, må hjertet jobbe hardere. Dette fører til overbelastning, og den som rammes kan bli veldig syk.

Innsnevring gir dårlig gjennomstrømning

Når aortaklaffbladet blir betent, arrete eller forkalket, fører det til at fleksibiliteten i klaffbladet forminskes. Dette begrenser hjerteklaffens evne til å åpne og lukke ordentlig, og innsnevringen senker strømmen av oksygenrikt blod fra hjertet til aorta og ut til resten av kroppen. Dette kan føre til symptomer som alvorlig pustebesvær og ekstrem tretthet.

Behov for ny hjerteklaff

Pasienter med aortastenose må få skiftet ut den syke hjerteklaffen. Dette kan gjøres på to måter. Åpen hjertekirurgi (AVR), eller et mindre inngrep der en ny hjerteklaff føres inn via et kateter, såkalt TAVI (kateterbasert hjerteklaffimplantasjon). TAVI utføres på pasienter med høy risiko for åpen hjertekirurgi.

Illustrasjon: en frisk hjerteklaff

Lukket til venstre, åpen til høyre

Illustrasjon: hjerteklaff med aortastenose

Lukket til venstre, åpen til høyre