Hvordan behandles aortastenose?

Ny hjerteklaff – ulike metoder


Alvorlig aortastenose kan ikke behandles medisinsk. Den eneste effektive behandlingen er å operere og erstatte hjerteklaffen. De vanligste metodene for dette er hjerteklaffbytte via lysken (TAVI) eller åpen hjertekirurgi. Fordelen med TAVI er at behandlingen byr på et raskere inngrep, mindre smerter og ubehag og et kortere sykehusopphold.

Hjerteklaffbytte med åpen hjertekirurgi (SAVR)

Surgical Aortic Valve Replacement (AVR) er kirurgisk utskifting av hjerteklaffen – en vanlig behandlingsmetode mot alvorlig aortastenose. Operasjonen har blitt utført i mer enn 55 år, og hvert år får mer enn 250.000 mennesker over hele verden implantert en ny hjerteklaff kirurgisk. En AVR-operasjon er åpen hjertekirurgi, der kirurgen fjerner den syke hjerteklaffen og erstatter den med enten en mekanisk hjerteklaff eller en biologisk hjerteklaff med animalsk vev. I enkelte tilfeller kan operasjonen gjennomføres ved et mindre inngrep, minimalt invasiv kirurgi (MIS).


 

Kateterbasert hjerteklaff-implantasjon (TAVI)

 


For personer som har fått diagnosen alvorlig aortastenose og som har økt risiko for komplikasjoner av kirurgi, kan en kateterbasert hjerteklaffimplantasjon (TAVI) være en bedre løsning. Denne operasjonen er mindre omfattende og tillater innsetting av ny hjerteventil, ofte via lysken, uten å måtte åpne opp brystet.

Med TAVI blir en ny hjerteklaff av biologisk materiale ført inn gjennom lysken (lårarterien), eller gjennom et lite snitt i brystet. Når erstatningsklaffen er kommet opp til den syke aortaklaffen, blir den nye hjerteklaffen satt på plass der – enten blåst opp via en ballong eller selv-ekspanderende.

Fordeler med TAVI

Fordelen med TAVI, bytte av hjerteklaff via lysken, er at behandlingen byr på et raskere inngrep, mindre smerter og ubehag og et kortere sykehusopphold. Fordi brystkassen ikke blir åpnet er restitusjonstiden etter en TAVI-operasjon betydelig kortere – på mellom to til fire uker i stedet for seks til åtte. Begge metodene har vist seg å gi god behandling til aortastenosepasienter. Begge gir symptomlindring, og tillater pasientene å kunne leve sitt liv som normalt igjen.

Som ved alle typer inngrep medfører begge behandlingsmetodene risiko, og pasienten og legen må diskutere dette.