Aortastenose: informasjon til leger

Tidlig diagnose redder liv

Flere undersøkelser viser at mange pasienter med alvorlig aortastenose og aortainsuffiens ikke får diagnose i tide, og heller ikke blir henvist til hjertespesialister for å vurdere utskiftning av hjerteklaff.

Aortastenose er den vanligste hjertklaffsykdommen i Europa og Nord-Amerika. Etter høyt blodtrykk og koronar hjertesykdom, er aortastenose den tredje mest vanlige hjertesykdommen. Aortastenose er en alvorlig og progressiv sykdom som kan ha sterk negativ effekt på livskvalitet og livslengde.

Uten operasjon og ny hjerteklaff har personer som utvikler symptomer på alvorlig aortastenose 50 prosent risiko for å dø innen to år, og 80 prosent sjanse for å dø innen fire år.

Les mer om aortastenose og diagnostisering

Kronisk eller akutt aortasuffisiens

Hjerteklaffsykdommer kan deles inn i klaffortrengning eller klafflekkasje. Avhengig av hvilken hjerteklaff som er blitt for trang eller lekker, oppstår det ulike plager og symptomer som også utvikles forskjellig.

Aortainsuffisiens, eller lekk aortaklaff, er en hjerteklaffsykdom hvor aortaklaffen blir hindret i å åpne og lukke seg på riktig måte. Dette resulterer i tilbakestrøm av blod fra aorta i venstre hjertekammer. Aortainsuffiens kan oppstå samtidig med aortastenose. Kroniske former for aortainsuffiens kan være uten symptomer i mange år. Akutte former for aortainsuffiens kan gi alvorlig hjertesvikt.

Nytt behandlings-alternativ med TAVI

SAVR (Surgical Aortic Valve Replacement) har vært standard behandling for alvorlig aortastenose og aortainsuffiens, men utskiftning av hjerteklaff med TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) tilbyr et nytt behandlingsalternativ for pasienter med medium eller høy risiko for åpen hjertekirurgi.

Her kan du som lege bestille informasjons-materiell som inneholder:

  • Informasjon om utbredelsen av aortastenose
  • Informasjon om diagnose for leger og kardiologer
  • Henvisningsalternativer
  • Retningslinjer og behandling

Pakken inkluderer også:

  • En demonstrasjonsmodell av en normal hjerteklaff og en forkalket hjerteklaff
  • Pasientbrosjyre

Informasjon

Informasjonspakken er beregnet for leger og annet relevant helsepersonell.
Skriv inn leveringsinformasjonen i dette skjemaet:Du vil motta din informasjonspakke snart. Edward Lifesciences vil kun bruke din informasjon til dette formålet.