[row][span6] Aortastenose er en hjertesykdom som oppstår i hjerteklaffene. I et friskt hjerte sikrer de fire hjerteklaffene at blodet pumpes i riktig retning slik at det når ut til kroppens vev og organer. Hvis en eller flere av de fire hjerteklaffene lider av sykdom eller skade, må hjertet jobbe hardere. Dette fører til overbelastning, og den som rammes kan bli veldig syk. Aortastenose oppstår som oftest i høy alder, som følge av innsnevring av aortaklaffen. Når aortaklaffbladet blir betent, arrete eller forkalket, fører det til at fleksibiliteten i klaffbladet forminskes.

Aortastenose i tall:

  • Rammer opp til 7 prosent av befolkningen over 65 år
  • Rammer opp til 10 prosent av befolkningen over 85 år
  • Europas vanligste hjerteklaffsykdom
  • Ved alvorlig ubehandlet aortastenose dør halvparten innen to år etter de har fått de første symptomene. 80 prosent av dem dør innen fem år.

Hvordan påvirkes hjertet av aortastenose?

Aortastenose begrenser hjerteklaffens evne til å åpne og lukke ordentlig. En vanlig årsak er forkalkninger på klaffebladet. Innsnevringen senker strømmen av oksygenrikt blod fra hjertet til aorta og ut til resten av kroppen. Dette kan føre til symptomer som alvorlig pustebesvær og ekstrem tretthet.

Hvordan behandles aortastenose?

Pasienter med aortastenose må få skiftet ut den syke hjerteklaffen. Dette kan gjøres på to måter. Åpen hjertekirurgi (AVR), eller et mindre inngrep der en ny hjerteklaff føres inn via et kateter, såkalt TAVI (kateterbasert hjerteklaffimplantasjon). TAVI utføres på pasienter med høy risiko for åpen hjertekirurgi.

Her kan du lese mer om behandlingsmetoder og hvordan man utfører et hjerteklaffbytte; hjerteklaff.no/behandling

Normal hjärtklaff

Normal hjerteklaff

Förträngd hjärtklaff

Forkalked hjerteklaff

[/span6]
[span6]

[/span6][/row]

Spara