Ordliste over viktige ord og uttrykk

Fra aorta til ventrikkel

For å gjøre det enklere å forstå hva lege og helsepersonell mener, har vi her samlet en rekke ord og uttrykk som forekommer når vi snakker om aortastenose og behandlingen av sykdommen.

Husk også at du alltid kan be legen din forklare nærmere hvis det dukker opp ord du ikke forstår underveis i en konsultasjon. Det kan spare deg for unødig engstelse, og bidra til at du føler deg tryggere under behandlingen.

A-B

Aorta

Hovedpulsåre. Leder blodet ut fra venstre hjertekammer ut i blodomløpet.

Aortaklaff

Aortaklaffen er én av fire hjerteklaffer. Den ligger mellom venstre hjertekammer og aorta og forhindrer at blodet strømmer tilbake når hjertet slapper av etter en sammentrekning.

Aortastenose

Aortastenose er en innsnevring av hjerteklaffen, som er en ventil i hjertet. Sykdommen begrenser klaffens evne til å åpne og lukke ordentlig.

En vanlig årsak er forkalkninger på klaffebladet. Innsnevringen senker strømmen av oksygenrikt blod fra hjertet til aorta og ut til resten av kroppen. Dermed må hjertet jobbe hardere for å få normale mengder blod ut i kroppen.

Arterie

Blodkar som fører blodet vekk fra hjertet.

Auskultasjon

Med auskultasjon menes legens lytting til kroppen, som regel ved bruk av et stetoskop

Ballongkateter

En tynn, bøyelig plastslange som blir ført inn i sammensnevrede blodkar. På tuppen sitter en ballong som blåses opp med høytrykk så snart den har nådd fram til det sammensnevrede område.

Biologisk hjerteklaff

Hjerteklaffprotese fra svin, storfe eller kalv.

D-E

Dyspné

Et annet begrep for kortpustethet eller åndenød.

Ekkokardiografi

Hjerteundersøkelse med ultralyd. Denne metoden brukes som regel for å påvise hjerteklaffeil.

Elektrokardiografi (EKG)

Et EKG påviser hjertets elektriske aktivitet. Denne metoden gjør det mulig å undersøke hjerterytmen. Ved et langtids-EKG blir hjerterytmen registrert over en periode på 24 timer. Ved et hvile-EKG registreres rytmen i hviletilstand, og ved belastnings-EKG registreres den under kroppslig anstrengelse på et sykkelergometer.

Endokarditt

Betennelse i hjertets innerhinne, som regel på grunn av bakteriell infeksjon.

F-H

Forkammer

Hjertet består av fire kamre. De to øvre kamrene, venstre og høyre forkammer, tar opp blodet som kommer tilbake fra venene.

Hjertekamre

Hjertet består av fire kamre. De øvre kamrene kalles venstre og høyre forkammer. De tar opp blodet fra venene. De nedre kamrene, venstre og høyre ventrikkel, pumper blodet inn i arteriene.

Hjertekateter

En tynn, bøyelig plastslange som føres inn i en vene eller en arterie. Slik kan hjertets funksjon og tilstand, hjerteklaffene og koronarkarene (koronararteriene) undersøkes nærmere.

Hjerteklaffer

Hjertet har fire klaffer: mitralklaffen, trikuspidalklaffen, aortaklaffen og pulmonalklaffen. De spiller en avgjørende rolle i hjerte- og karsystemet, ved å sørge for at blodet strømmer i riktig retning inn og ut av hjertet.

Hjerteklaffinsuffisiens

Et annet begrep for lekkasje. Hvis lommene/seilene til en hjerteklaff ikke lukkes ordentlig, vil hjerteklaffen ikke være helt tett. Resultatet er at blodet strømmer tilbake gjennom den.

Hjerteklaffprotese

Et annet begrep for en kunstig hjerteklaff, enten den er mekanisk eller biologisk.

Hjerteklafflommer

Hver hjerteklaff har to eller tre kraftige lag med vev som også kalles for lommeklaffer. Disse åpnes og lukkes med hvert hjerteslag. Det vil si omtrent hvert sekund eller over 350 millioner ganger i året.

Hjerte- og karsystem

Hjerte- og karsystemet sørger for at hver eneste celle i kroppen får næringsstoffene og oksygenet de trenger. Det transporterer også stoffskifteprodukter ut av cellene.

Hjerte-lungemaskin

Medisinteknisk apparat som erstatter pumpefunksjonen til hjertet og lungene i en begrenset periode under åpen hjertekirurgi.

K

Kateterbasert aortaklaffoperasjon (også kalt TAVI)

Minimalt invasiv prosedyre der en aortaklaff blir erstattet ved hjelp av et kateter. I denne prosedyren er det ikke nødvendig at brystkassen må åpnes, hjertet må ikke stoppes og pasienten må ikke kobles til en hjerte-lungemaskin.

Kirurgisk hjerteklafferstatning

Hos de fleste pasienter blir hjerteklaffen erstattet ved åpen hjertekirurgi. Denne kirurgiske hjerteklafferstatningen (forkortet til AVR) er blitt brukt i flere tiår. Den er både sikker og effektiv.

Koronar hjertesykdom

En annen betegnelse for sykdom i koronarkarene.

Koronarangiografi

Avbildningsprosedyre som gjør koronarkarene (koronararteriene) synlige ved hjelp av kontrastmidler.

Koronarkar

Koronarkarene (koronararteriene) utgjør et nettverk av tynne blodkar som tilfører hjertet næringsstoffer og surstoff.

M-V

Mekanisk hjerteklaff

Hjerteklaffprotese som består av en hjerteklaff-ring med vanligvis to klaff-forseglinger av metall eller plast.

Minimalt invasiv kirurgi

Kirurgisk teknikk og instrumenter som ikke krever store snitt i kroppen, som ved konvensjonell kirurgi.

Mitralklaff

Mitralklaffen er én av de fire hjerteklaffene. Den ligger mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer, der den forhindrer at blodet strømmer tilbake til hjertet når det trekker seg sammen. Klaffens form ligner en bispelue (mitra).

Ringprotese

Mekanisk hjerteklaffprotese.

Stetoskop

Medisinsk instrument som leger lytter til kroppslyder med.

Vener

Blodkar som fører blod til hjertet.

Ventrikkel

Et annet begrep for et hjertekammer.